De Bende van de Wilg

Wonderland

Weerbericht

op 't veld

Zoektocht

Energie

Natuur
Mobiliteit
Ons Bendelied Ons Clubhuis Onze schatkaart Het Veld-MOS-team Natuur

kalender

WatER

Afval
 

 

Ons Bendelied

Wij zijn de bende van de wilg
de bende die gaat planten en verplanten op de Veldschool
wij zijn de vriend van de natuur
want wij zijn de bende van de wilg

Ons Clubhuis

 

Onze schatkaart

 

 

Het Veld-MOS-team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Natuurkalender

Kalender van Natuurpunt

 

Wonderland

Alice in....

Misschien wel ons verhaal....

Cheshire-Kat, vroeg Alice, zou je me alsjeblief willen zeggen welke weg ik zou moeten gaan vanaf hier? 

Dat ligt er voornamelijk aan waar jíj naar toe wil, zei de Kat. Dat kan mij niet zo veel schelen, zei Alice. 

Dan doet het er ook niet toe welke kant je opgaat, zei de Kat. 'Zo lang als ik maar ergens aanbeland, voegde Alice toe als uitleg.

'Oh Oh dat doe je zeker, als je maar lang

genoeg stapt!' 

Alice voelde dat dit niet ontkend kon worden, dus stelde ze een volgende vraag.......Charles ‘Lewis Caroll’ Dodgson (1832-1898), Alice
in Wonderland, 1865.

 

 

 

 

Energieke Guy

Energieke Guy wordt onze mascotte

 

Zoektocht

Zoek waar deze stickers te vinden zijn en duid ze aan op de plattegrond van de school.

 

 

 

Energie

Alle verbruik (stookolie) is opvraagbaar en controleerbaar...

Alle verbruik elektriciteit is opvraagbaar, controleerbaar....


 

 

 

 

 

 

Natuur

 

 

 

 

Mobiliteit

 

 

 

 

 

Afval

Onze boterhameters met hun brooddozen.....

 

 

 

WatER

Hoe wij het waterverbruik onder controle weten te houden.... Alle verbruik is steeds opvraagbaar....

 

 

 

 

De Groene Vlag

MOS spoort scholen aan om na het behalen van het derde logo de milieu-inspanningen vol te

houden en zo de groene vlag van Eco-schools te behalen. Alle logo 3-scholen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden door MOS geregistreerd als Eco-School.

MOS is namelijk lid van de FEE (Foundation for Environmental Education) die het Eco-Schoolsprogramma organiseert. Als ‘national operator’ reserveert MOS
de groene vlag voor scholen die het derde logo hebben behaald en bewijzen dat het milieuzorgproces in al zijn facetten en volgens de criteria voor een logo 3-school doorloopt.

De groene vlag wordt toegekend na twee schooljaren milieuzorgwerking.

Hoe krijg je de groene vlag?

VOORWAARDE: je bent een logo 3-school

STAP 1  ‘verklaring op eer’.

De school heeft aandacht voor

w een duidelijke visie en planning,

w een hoge betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten,

w het creëren van een breed draagvlak bij ouders, buurtbewoners, externe organisaties,…

w interne en externe communicatie over de milieuzorgprojecten van de school,

w verankering van MOS in de schoolcultuur,

w het boeken van educatieve- en milieuwinst.

De school neemt een voortrekkersrol op in samenwerkingsverbanden met andere scholen of scholengemeenschappen.

De school neemt deel of werkt mee aan fora voor logo 3-scholen en nascholingen of studiedagen voor MOS-scholen.

De school heeft een voorbeeldfunctie en treedt bewust naar buiten als een duur- zame en milieuvriendelijke school.

De school neemt binnen haar mogelijkheden deel aan een internationaal netwerk van milieuvriendelijke en duurzame scholen.

Milieuzorg op school stopt niet na drie logo’s

STAP 2 Werk volgens de MOS-methode op een structurele manier verder aan de MOS-thema’s.

Een basisschool toont aan dat de leerlingen en zoveel mogelijk betrokkenen nog altijd actief deelnemen aan het project.

Hiervoor gebeuren heel wat inspanningen in de klas, in de school en in de school-omgeving.

De school heeft aandacht voor de betrokkenheid van de leerlingen, zorgt voor een breed draagvlak en integratie in de schoolcultuur. Het behalen van de groene vlag loopt

over een periode van twee schooljaren. De school stelt voor elk schooljaar een actieplan op.

Milieu- en educatieve winst zijn aantoonbaar. De school stelt voor elk schooljaar een planningsdocument op.

STAP 3 Vóór 15 december van het tweede schooljaar stuurt een basisschool de actie- plannen van de twee schooljaren naar z’n MOS-begeleider.

Zowel basis- als secundaire scholen bezorgen ook een bewijs dat ze in orde zijn met de milieuwetgeving. Afhankelijk van de school zal dit gaan om een meldingsplicht of een vergunningsplicht. Raadpleeg hiervoor de gemeente of provincie.

STAP 4 Schoolbezoek

In de daaropvolgende maanden brengt een MOS-begeleider, eventueel vergezeld door een MOS-coördinator, je school een bezoek om de MOS-werking te bekijken

en een gesprek te hebben met de MOS-verantwoordelijke en/of de directie.

Er wordt op voorhand een afspraak gemaakt. Je kunt hem/haar ook zelf uitnodigen ter gelegenheid van een belangrijke MOS-actie op je school.

De MOS-coördinator/ MOS-begeleider probeert vooral na te gaan of wat je beweert in het evaluatieformulier met de werkelijkheid overeenstemt.

STAP 5 Jurering en uitreiking

Eind juni van het tweede schooljaar beslist een jury, samengesteld uit leden van

de MOS-begeleidingscommissie en de Bond Beter Leefmilieu of je school de vlag verdient. De datum voor de uitreiking van de groene vlag wordt later meegedeeld.

MOS is een samenwerkingsproject van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van

de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

MOS helpt scholen om een eigen milieuzorgsys-teem uit te bouwen. Kinderen en jongeren werken samen met leerkrachten en ander personeel aan verscheidene milieuthema’s en een duurzame school.

MOS is ‘national operator’ van Eco-schools.

www.milieuzorgopschool.be

Eco-Schools is an international FEE* programme for environmental education for sustainability. Involving full pupil participation in the decision making, planning and activities, it is an ideal

way to implement Local Agenda 21 in the school

community.

*The Foundation for Environmental Education is a not-for-profit umbrella organisation bringing together national non-governmental organisations implementing programmes for

 environmental education, management and certification.

www.eco-schools.org

www.fee-international.org

Vlaamse overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen

MOS-coördinatie

mos@lne.vlaanderen.be

v.u.: J.-P. Heirman, Secretaris-generaal,

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel